2016. aastal Bureau Technical inspection (edaspidi BTI) asutati ettevõtte T.I.S International OÜ õigusjärglaseks keevitajate sertifitseerimise, keevitusoperaatorite sertifitseerimise ja keevitusprotseduuride inspekteerimise valdkonnas. Ettevõte pakub teenuseid vastavalt Euroopa normidele, EN ISO 9606-1, EN ISO 9606-2 “Keevitajate sertifitseerimine”, EN 14732 “Keevitusoperaatorite sertifitseerimine” и EN ISO 15607, EN ISO 15614-1 “Metallide keevitusprotseduuride spetsifitseerimine ja kvalifitseerimine. Keevitusprotseduuri katse. Osa 1: Teraste kaar- ja gaaskeevitus ning nikli ja niklisulamite kaarkeevitus”.

Lingid: