Leht on valmimisel

Teenuse osutamise üldtingimused

Lae alla PDF
Sertifitseerimisprotsessi kirjeldus (PDF)
Taotluse vorm (.XLSX)

 

BTI kohustused sertifitseerimise läbiviimisel:

 • arusaam, sõltumatuse ja erapooletuse tähtsusest sertifitseerimise läbiviimisel
 • regulaarne töö erapooletuse riskide, mis võivad pärineda omandiõigustest, juhtimisest, personalist, jagatud ressursside kasutamisest, rahandusest, lepingutest, stiimulitest meelitada uusi kliente ning ettevõtte riskide määratlemiseks.
 • kinnitatud erapooletuse poliitikast juhindumine  (Erapooletuse poliitika)
 • Õigusvastutuse kandmine, sertifitseerimistööl sõltumatuse ja erapooletuse garanteerimine.
 •  äri-, finants-, haldus- või muust survest, mis võib mõjutada sertifitseerimise erapooletust sõltumatuse tagamine
 • kõigi BTI töötajate sõltumatuse ja erapooletuse nõuetele vastavuse üle  järelevalve  korraldamine
 • erapooletuse põhimõtete järgimine nii keevitaja kui kliendi suhtes
 • igasuguse diskrimineerimise keeld sertifitseerimisel
 • sertifitseerimisprotsessi läbiviimine vastavalt ettenähtud regulatiivsetele standardidele
 • sertifitseerimisprotsessi kohta kogu vajaliku info saadavuse tagamine
 • kaebuste vastuvõtt ja menetlemine.

Kliendi kohustused:

 • sertifitseerimisnõuete järgimine
 • keevitaja sertifikaadi õige kasutamine
 • sertifikaati mittekasutamine sellisel viisil, mis võib kahjustada BTI mainet, samuti mitte tegema eksitavaid või tegelikkusele mittevastavaid avaldusi sertifikaadi kohta.
 • eksamineerijale eksami läbiviimise kohta ligipääsu tagamine
 • kõikide sertifitseerimiseks vajalikkude dokumentide esitamine
 • esitatud dokumentide õigsuse tagamine
 • sertifikaadi kasutamise lõpetamine, pärast selle tühistamist BTI poolt.
 • oma klientidele sertifikaadi esitamine täies mahus ja ilma muudatusteta.
 • teavitamine muudatuste kohta, mis võivad sertifitseerimist mõjutada.

Logode/märkide kasutamine:

 • igasugune BTI märkide ja logode kasutamine on keelatud

Finantseerimine ja hinnapakkumised:

 • BTI finantseerimistegevus põhineb omafinantseerimisel. Kolmandate isikute poolne rahastamine puudub
 • kõik kulud, mis on seotud ja mis tulenevad sertifitseerimise protsessist, klient/tellija maksab ise
 • sõltuvalt kliendi/tellija valitud sertifitseerimismeetodist iga hinnapakkumine arvutatakse eraldi
 • hinnaarvutamise põhimõte on sama kõikidele klientidele ilma mingisugust diskrimineerimist
 • hinnapakkumised on saadaval nõudmisel
 • tasumine toimub BTI arvetele tegelikult osutatud teenuste eest

 

Apellatsiooni ja kaebuse esitamise protseduur

Kaebamise ja apelleerimise korda on välja toodud vastaval leheküljel