Apellatsiooni ja kaebuse esitamise protseduur

Kaebus

Kliendil on õigus esitada kaebus BTI-le

Kaebus tuleb sõnastada selgelt ja asjakohaselt. Kaebused esitatakse vabas vormis aadressil isaev@ndt.ee .Kaebus peab sisaldama vähemalt alltoodud andmeid:

1. Kaebuse esitaja ettevõtte nimi
2. Esitamise kuupäev
3. Kontaktisiku nimi
4. Viide sertifitseerimisele
5. Kaebuse kirjeldus
6. Kontaktisiku allkiri

BTI tagab õigeaegset kaebusele vastamist. Kaebusele vastatakse 2 tööpäeva jooksul. Kaebuse menetluse otsus edastatakse õigeaegselt.

Apellatsioon

BTI annab võimalust sertifitseerimisotsuse üle apelleerida. Apellatsioon esitatakse vabas vormis isaev@ndt.ee Apellatsioon peab sisaldama vähemalt alltoodud andmeid:

1. Kaebuse esitaja ettevõtte nimi
2. Esitamise kuupäev
3. Kontaktisiku nimi
4. Viide sertifitseerimisele
5. Kaebuse kirjeldus (viide normatiivdokumentidele)
6. Kontaktisiku allkiri

BTI tagab õigeaegset apellatsioonidele vastamist. Apellatsioonile vastatakse 2 tööpäeva jooksul. Apellatsiooni menetluse otsus edastatakse õigeaegselt.